Address:No.16 Chun Jian Industrial Park Fuyang City Hangzhou City Zhejiang Province
phone:0086-57123239285

tel:(86)15988895058
E-mail:wang@chinachiny.com
Website:www.chinachiny.com